Nếu khônh hỏi Thầy thì mãi là câu hỏi không có đáp án

Nếu khônh hỏi Thầy thì mãi là câu hỏi không có đáp án …
Th bận lễ lớn nên quên mất câu hỏi của c ?
1. Th hiểu ý câu hỏi này, nhưng câu hỏi này ko đúng: tượng P luôn luôn có tóc, nhưng trước và sau 500 năm thì tóc khác nhau
2. Tóc trước 500 là tóc thật, tóc sau 500 là tóc tượng trưng: hình soắn ốc, là 1 trong 32 tướng tốt của Phật
3. Khác nhau như vậy là vì:
– sau 500 năm thì Đại Thừa Phật giáo đã xuất hiện, đức Phật đã nâng lên thành nghĩa 3 thân Phật: Pháp thân, Báo thân, Ứng thân.
– tượng trước 500 là tượng Phật của Đức Phật Thích Ca lịch sử bằng xương bằng thịt, nên tóc là tóc thật. Đây là Ứng thân Phật, để phù hợp căn cơ mà hoá độ chúng sinh
Pháp thân Phật là thể tính chân như có khắp mọi nơi, nên nói: ở đâu cũng có Phật
Báo thân Phật là thân kết tinh của vô lượng công đức và trí tuệ. Thân này tốt đẹp như thân Phật A Di Đà vậy
See Translation

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *