ĐỪNG CHƠI THỌT SAU LƯNG Đừng chơi lén thuị ở sau lưng Múa gậy khều cây thọt khắp cùng

ĐỪNG CHƠI THỌT SAU LƯNG
Đừng chơi lén thuị ở sau lưng
Múa gậy khều cây thọt khắp cùng
Chính trực đâu sờn tâm lủng củng
Công bình chẳng sá dạ lung tung
Người ngay há sợ ba lời vụng
Kẻ xấu thường reo lắm ngữ khùng
Bởi miệng kia sàm ca lửng lựng
Nên Trời thấu rõ đám tưng tưng
Nên Trời hiểu dạ đám tưng tưng
Đạo nghĩa ba xu mõm loạn cùng
Chẳng thuận thì im đừng tửng tủng
Không ưa cứ lặng chớ bung xung
Vờ như bằng mặt lòng hổng khứng
Giả giống đồng tâm bụng nổi sùng
Chấn chỉnh dùm đi… về nẻo đúng…
Ba trò lợn cợn ấy… ai dung…?
Dạ Thế Nhân Thanh Sơn – (16/01/2019)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *