Tập huấn cho các giảng viên về quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Trong các ngày 5, 6, 7-3, tại Hà Nội, viện da tiêu Việt Nam đã tổ chức tập huấn cho các giảng viên tuyến tỉnh về quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD). 70 bác sĩ chuyên ngành da... Read More

Để đạt hiệu quả xả thải cao nhất, hãy tìm hiểu về máy bơm nước thải

Với bất kỳ loại máy móc nào, việc tìm hiểu trước về cấu tạo cũng như cách thức vận hành của nó là vô cùng quan trọng bởi muốn máy vận hành tốt nhất, an toàn nhất cũng như đạt hiệu quả cao... Read More